Projektová činnost

Zvládneme rozsáhlé a složité zakázky v krátkých dodacích lhůtách. Samozřejmostí je projektování novostaveb i rekonstrukcí.

 

Naše výhody

 

 

Spektrum nabízených služeb

 

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace

Architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty všech potřebných profesí.

 

Inženýrskou činnost

 

Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, atd. Zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby, atd.

 

Spolupráci v průběhu a po dokončení stavby

 

Autorský dozor v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kolaudace stavby, spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby.

 

Průzkumy, posudky, studie a měření

 

Cílem těchto činností je shromáždění souboru informací, které jsou závazným podkladem při navrhování a projektování všech druhů staveb.Slouží také pro posouzení investičního záměru výstavby z hlediska budoucích investic.

 

Jedná se o:

 

Máte nějaký dotaz ? Neváhejte nás kontaktovat.


Preferujete spíše přímý kontakt ? Rádi Vás poznáme.

+420 774 333 304

Litvínovice 57
37001 České Budějovice

josef.bukovsky@buca-group.cz